Rigmor Robert är  läkare och psykoanalytiker och en av landets mest erfarna föreläsare. Hon framträder och deltar i samhällsdebatten  i många olika sammanhang eftersom hennes breda kompetens ger nya infallsvinklar. Oavsett ämne ligger hennes fokus hela tiden på människan. Hennes föredrag berör och väcker känslor, ibland starka sådana.

Hon fångar ämnen och teman från våra arbetsplatser som  förändringsprocesser, bristande kommunikation, stress och hantering av olikheter och ger det hon talar kring nya infallsvinklar och djup.

”Att leva är att förändras, periodvis till det bättre, ibland till det sämre. Läkekonst och psykoterapi ska underlätta förändringsprocesser till det bättre. Ge människor som hamnat snett en andra chans! Det är fel att beröva någon hoppet.”


Se intervju med Rigmor.

 

Välkommen